Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Hòa nhạc đặc biệt - Special Concert (14.3.2019) title="Hòa nhạc đặc biệt - Special Concert (14.3.2019)" />

Hòa nhạc đặc biệt - Special Concert (14.3.2019)

Đại diện:Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam Giá vé:200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ
Subscription Concert Vol.118 (28/3/2019) title="Subscription Concert Vol.118 (28/3/2019)" />

Subscription Concert Vol.118 (28/3/2019)

Đại diện:Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam Giá vé:200.000 - 350.000 - 500.000VNĐ
Tình ca không tên Vũ Thành An - Giai nhân 91 (13.4.2019) title="Tình ca không tên Vũ Thành An - Giai nhân 91 (13.4.2019)" />

Tình ca không tên Vũ Thành An - Giai nhân 91 (13.4.2019)

Đại diện:Công ty Vàng Son Một Thuở Giá vé:600.000 - 800.000 - 1.000.000 - 1.200.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ
Subscription Concert Vol.119 "Beethoven Cycle" (18.4.2019) title="Subscription Concert Vol.119 "Beethoven Cycle" (18.4.2019)" />

Subscription Concert Vol.119 "Beethoven Cycle" (18.4.2019)

Đại diện:Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam Giá vé:200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ