Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Vở kịch "Bỉ Vỏ" title="Vở kịch "Bỉ Vỏ"" />

Vở kịch "Bỉ Vỏ"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Hà Nội Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch "Kiều" title="Vở kịch "Kiều"" />

Vở kịch "Kiều"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch " Lão Hà Tiện" title="Vở kịch " Lão Hà Tiện"" />

Vở kịch " Lão Hà Tiện"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch "Bão Của Hoàng Hôn" title="Vở kịch "Bão Của Hoàng Hôn"" />

Vở kịch "Bão Của Hoàng Hôn"

Đại diện:Đoàn Kịch Nói Công An Nhân Dân Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù" title="Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù"" />

Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù"

Đại diện:Đoàn Kịch Nói Công An Nhân Dân Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch "Dưới cát là nước" title="Vở kịch "Dưới cát là nước"" />

Vở kịch "Dưới cát là nước"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Nói Quân Đội Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở Ba lê "Mối tình thành cổ" title="Vở Ba lê "Mối tình thành cổ"" />

Vở Ba lê "Mối tình thành cổ"

Đại diện:Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Chương trình Nghệ thuật Xiếc "Hà Nội của những giấc mơ" title="Chương trình Nghệ thuật Xiếc "Hà Nội của những giấc mơ"" />

Chương trình Nghệ thuật Xiếc "Hà Nội của những giấc mơ"

Đại diện:Liên Đoàn Xiếc Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000
Ngày diễn: 08/10/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở Ballet GISELLE title="Vở Ballet GISELLE" />

Vở Ballet GISELLE

Đại diện:Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000
Ngày diễn: 13/10/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00