Chương trình ca nhạc "Mùa xuân nho nhỏ" (27.1.2019)

09:38 28/12/2018
Đại diện: Công ty Mỹ Thanh

Giá vé: 800.000 - 3.000.000 VNĐ