Chương trình ca nhạc "Mùa xuân nho nhỏ" (27.1.2019)

09:38 28/12/2018
Ngày diễn: 27/01/2019Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Công ty Mỹ Thanh

Giá vé: 800.000 - 3.000.000 VNĐ