Chương trình ca nhạc "Tình khúc Thời hoa lửa"

09:40 06/04/2018
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 2.000.000 VNĐ