Đêm nhạc Trần Hoàn "Những bài hát sống mãi với thời gian" (23.11.2018)

15:49 08/11/2018
Ngày diễn: 23/11/2018Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện:

Giá vé: Giấy mời