Happiness concert

10:55 25/12/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji

Violin Soloist: Kawakubo Tamaki

and the Vietnam National Symphony Orchestra