Hòa nhạc và múa

11:00 25/12/2017
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vuc Kịch Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VND