Livershow "Tình Khôn Nguôi" - Lệ Quyên - Quang Dũng (khách mời) (3.1.2019)

11:04 27/12/2018
Đại diện: Đông Đô Show

Giá vé: 800.000 - 1.2tr - 2tr - 2.5tr VNĐ - VIP - Super VIP