Liveshow "Đừng hỏi em" Mỹ Tâm - Jimmii Nguyễn

10:00 06/04/2018
Ngày diễn: 29/04/2018Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Unicorn Viet Nam

Giá vé: 600.000 - 4.000.000 VNĐ